زخم دهان و تب
اقای دکتر مدتی پیش احساس میکردم که من دچار تب شدام وقتی نفس خورد را بازدم میکردم احساس میکردم بازدم من خیلی گرم است و اذیت میشدم این حالت برام ۲ بار اتفاق افتاده و هربار موجب شد که داخل دهنم .زخم شود یا تاول سفید رنگ بزند که خیلی میسوزد و اطرافش قرمز میشود اقای دکتر علت این تب چیست بدون اینکه احساس درد کنم دچار این تب شدام و بیشتر بازدم و زخم دهان من را اذیت میکند
مرسی
خی عفونتهای ویروسی ممکن است چنین علایمی ایجاد کنند که معمولا خودبخود خوب شده و عارضه ای ندارند.