رژیم غذایی بعد از درآوردن کیسه صفرا
لطفا در خصوص رژیم غذایی بعد از درآوردن کیسه صفرا توضیح دهید
همانطور که می دانید، زمانیکه کیسه صفرا وجود دارد، صفرا تولید شده در کبد را در خود ذخیره می کند. هنگام غذا خوردن این کیسه منقبض شده و مقداری صفرا را وارد دستگاه گ.ارش کرده و به هضم چربیها کمک می کند. پس از خارج سازی کیسه صفرا، صفرا همچنان در کبد ساخته می شود ولی به طور مستمر و به مقدار کم وارد دستگاه گوارش می گردد. بنابراین هنگامی که غذایی پرچرب مصرف می شود دیگر مقدار مناسب از صفرا برای انجام فرایند جذب چربی وجود نخواهد داشت. پس از خوردن غذای چرب به دلیل جذب آب به داخل لوله گوارش اسهال و به دلیل مصرف چربی توسط باکتریها گاز ایجاد شده و بیمار دچار اسهال و نفخ می شود. معمولا قبل از جراحی جهت خارج سازی کیسه صفرا بیمار را روی رژیم غذایی کم چربی قرار می دهند. به طور معمول این عوارض (اسهال، نفخ و …) ایجاد نمی شود ولی در صورتی که به وجود آید توصیه می شود که همان رژیم غذایی کم چرب ادامه یابد. ضمنا از مصرف غذاهای آماده Fast Food نیز پرهیز شود.