رشد بیش از حد سینها
من شبنم دختری ۱۵ساله هستم وسینه هایم خیلی رشد زیادی دارند و یکی از سینه هایم خیلی بزرگتر از سینه ی دیگر است واین مسئله روی روانم تاثیر گذاشته است Sad ایا این مسئله بیماری است یا نه Question ایا مشکلی برایم ایجاد می کند Question ایا لازم به مراجعه ی پزشک است یا نه Question ایا این مسئله طبیعی است یا نه Question راستی من کم کاری تیروئید هم دارم وایا این مسئله ربطی دارد Question خواهش می کنم جوابم را بدهید
با توجه به سنی که قرار دارید و دوران بلوغ را پشت سر می گذارید، نمی توان این تفاوت اندازه (اگر هم قابل ملاحظه) باشد را به بیماری نسبت داد. با این حال اگر «خیلی» تفاوت در اندازه وجود دارد بهتر است معاینه شوید در غیر این صورت مشکل خاصی وجود نخواهد داشت.