راه حل بواسير
آقاي دكتر من همزمان با شقاق بواسير هم دارم كه نمي دونم چكار كنم در عمل جراحي بواسير هم برداشته مي شود .
بسته به درجه هموروئید (بواسیر) در مورد انجام عمل جراحی تصمیم گیری می شود (آیا خود بخود جا می رود ، با دست آن را جا می اندازید و آیا دچار عارضه شده است یا نه؟) که تمام اینها می بایست با انجام معاینه بالینی مشخص شود .