دو سوال (اندازه پستانها، پرمویی)
۱ – سینه ی راست من به اندازه ی یك سایز از سینه ی چپم كوچك تر است می خواستم علت آن را بدانم و این كه با چه روش هایی به غیر از جراحی می توان آن را اصلاح كرد؟
۲ – هم چنین بر روی سینه ها و بین آن ها مو ی زاید دارم می خواستم علت و درمان این مسئله را هم بدانم .

۱ – کلا اعضای مختلف در دو طرف بدن «کاملا» قرینه نیستند.
۲ – معمولا هر دو پستان نیز دقیقا یک شکل نیستند و اینگونه تفاوتها نشان دهنده بیماری یا وجود ضایعه نمی باشد. فقط در صورتی این تفاوت قابل پیگیری است که بسیار واضح و مشخص باشد که برای تشخیص آن بهتر است به یک متخصص زنان مراجعه کنید.
احتمالا شما به بیماری پرمویی (هیرسوتیسم) مبتلا هستید.