دل درد شدید
دیروز من دچار دل درد ناگهانی و بسیار شدید شدم به طوری که قادر به راه رفتن نبودم سریع سونو گرافی لگن و تخمدان رحم و شکم کردم و همه نرمال بود .در ضمن من کیست ندارم و نیز اپاندیسم را هم عمل کردم.دل درد من طوری بود که در زیر دلم بود و تقریبا وسط یعنی نه راست و نه چپ زیر دلم و وسط بود. درد ان ۲۰دقیقه طول کشید و بعد کم شد و بعد با نشستن و تغییر مکان دادن یه مقدار زیر دلم درد میکرد.و الان بعد از ۱روز تقریبابهبود یافته .در ضمن تاریخ پریود قبلی من ۱۰شهریور بوده و تاریخ پریود بعدی من ۷مهر است و این اتفاق در تاریخ۳۰شهریور افتاد. لطفا علت ان را به من بگویید که این دل درد به خاطر چه بوده است
درد شکمی علل مختلفی دارد و معاینه بالینی در این شرایط اطلاعات بسیار مهمی به پزشک ارائه می دهد. با توجه به مکان درد، این درد بیشتر به دردهای روده و یا مثانه شبیه است. با توجه به اینکه درد خودبخود بهبود یافته و در پاراکلینیک هم یافته ای وجود نداشته است، به نظر من مشکلی که نیاز به بررسی بیشتر داشته باشد ندارید. اگر علایم تکرار شد، حتما برای ارزیابی بیشتر به پزشک مراجعه نمایید.