درد گلو و احساس تنگی گلو
مدتی هست که در گلوم احساس چیزی به بزرگی فندق میکنم. با وجود مصرف ۲ ورق آموکسی سیلین هیچ تغییری نکرده و نمیتوانم غذا را به راحتی قورت بدم . کسی میدونه علت چی میتونه باشه؟
این مورد میتونه دلایل زیادی داشته باشه من یه چنین مشکلی داشتم که درمانش مدت زیادی طول کشید وبعد هر با مصرف چرک خشک کن دوباره عود میکرد که دکتر تشخیص سینوزیت داد و توصیه کرد که باید در معرض باد وهوای سرد نباشم وگرنه دوباره تکرار میشه خوشبختانه تو هوای گرم مشکلی نیست ولی با هوای سرد دوباره عود میکنه بهتره درمان رو زیر نظر پزشک ادامه بدید وخودسرانه دارو مصرف نکنید چون تشخیص ویروسی یا باکتریایی بودن وتشخیص راه مناسب درمان با پزشکه