درد قسمت راست شکم
من هنگام نزدیکی وقتی به پشت می خوابم وپاهام بالاست هنگام دخول وخروج زیردلم سمت راست تیرمیکشه آیامشکلی هست؟
اگه در حوالی ایام تخمک گذاری قرار ندارید
اگه از عدم وجود کیست تخمدان مطمئن هستید
اگه نزدیک به تایم پریود نیستید
اگه …

خلاصه
اگه همه چیز اوکی هست اونوقت
انقباضات رحم ناشی از ارگاسم، میتونه این درد در ناحیه‌ی شکم رو توجیه کنه.