درد شديد زانو و ماهيچه ساق پا
من مدت دو هفته هست كه درد شديد زانو و ماهيچ هاي ساق پا دارم و بدون علت روي پاهام كبودي ايجاد ميشه ، اونقدر كه از درد زانو توان حركت ندارم و صبحها موقع بيدار شدن از خواب پاشنه پاهام خيلي درد ميكنه . بفرماييد بايد چكار كنم ؟
.شما باید قبل از هرکاری به یه پزشک مراجعه کنید تا ایشون با معاینه و ازمایش مشکل شما رو تشخیص بدن.