درد زانو-m
اقای دکتر من حدود یک سال از این امپولهای مورفین که از پاکستان وارد میشه به صورت تزریقی استفاده کردهام و قبل از اون هم چند سالی از مخدرهای دیگر بدون تزریق استفاده میکردم.
اقای دکتر من یک ماه و نیم هست که به امید خدا ترک کردهام ام پاهای من شبها خیلی بی تابی میکنن و مانع خواب من میشوند.
از داروهای زیادی استفاده کرده ام ولی خوب نشده اند و فقط داروی کلوندین که استفاده کردم درد را کاملا از بین میبرد .
میخواستم بدونم این درد تا کی ادامه داره
ایا بعد از این مدت نباید خوب شده باشد یا اینکه عوامل عصبی باعث این درد میشه یا چیز دیگه اییه خواهشا منو راهنمایی کنید .
معمولا در سیر ترک عادت به مواد مخدر چنین دردهایی رخ می دهد که می بایست با تسفاده از داروهای مناسب و زیر نظر پزشک تا حدودی این دردهای را تخفیف داد. این مشکل علت بدنی دارد و با درمان بهبود می یابد.