درد زانو و ارتباط ان با مسائل جنسي وزناشويي
بنده مردي ۴۷ ساله ومتاهل مي باشم از چندي قبل در زانوي چپم دچار ناراحتي ودرد خفيف ميباشم كه چندين بار به دكتر متخصص مراجعه كرده و عكس راديولوژي وآزمايش هاي مربوطه تهيه كرده ام كه آرتروز خفيف وابتدايي تشخيص داده اند در اين رابطه از قرصهاي خارجي تريپل فلكس استفاده ميكنم كه بهبودي چنداني مشاهده نكرده ام در اين موردچندي است كه رابطه مستقيمي بين فعاليت جنسي و درد زانو احساس كرده ام در اين رابطه خواهشمندم مرا از لحاظ دارويي ورژيم غذايي و ورزشي و باللخص مساتل جنسي وزناشويي و منابع مطالعه بيشتر راهنمايي فرمائيد .

دوست عزیز ،برای منهم این مسائل نتنها در اعضای پا ،بلکه بصورت سردرد،یا معده درد ،یادرد در ناحیه کتف،و یا درد در دستان بخصوص دست راست هم پدیدار میشه و دقیقاً روز بعد از رابطه ،رخ میده (البته بعضاً این اتفاق می افته و نه همیشه) فکر میکنم مشکل بر میگرده به ترشحات هورمونی و یا فشار خون (در نزدیکی کمی فشار خون بالا میره)و یا عدم ارضای کامل جنسی!!! به هر حال هنوز منهم به پاسخی کامل و جامع نرسیدم فقط ،وقتی که احساس میکنم این درد ها داره شروع میشه بااستفاده از ژلو فن ۴۰۰ پیشگیری لازم رو میکنم.از طرفی بنا به تجربه، اگه پس از رابطه اول ،پس از زمان کوتاهی (همان روز و یا شب و به فاصله یکی و دوساعت)رابطه دومی هم برقرار بشه ،تقریباً این معضل رخ نخواهد داد .
موفق باشید.