درد از زیر بغل تا روی سینه
آیا علت درد زیر بغل تا قفسه سینه به بیماری پستان مربوط میگردد یا غدد لنفاوی ؟دختر ۲۰ساله
اگر فقط درد در این نواحی و به طور گذرا وجود دارد می تواند دردهای عصبی – عضلانی باشد و خودبخود برطرف خواهد شد. البته در قسمتهایی از دوره قاعدگی نیز پستانها حساس تر بوده و ممکن است احساس درد در آنها ایجاد شود.