دانه زرد رنگ روی پوست
الان حدود یک هفته است که در دستم دانه ای زرد رنگ و دردناک که همراه با سوزش وخارش شدید است و روز به روز اندازه اش بزرگتر میشود در دستم ایجاد شده است در حال حاضر به اندازه ی یک گردو باد کرده است واندازه اش رو به افزایش است ایا این دانه ی رو به افزایش تب خال است و بعد از گذراندن ده روز از بین میرود یا خیر؟
چه دل گنده ای دارید شما
من جای شما بودم خوابم نمی برد . شما نشستی ببینی این آخرش می ترکه یا نه ؟!
یکم بعیده که تبخال روی دست ایجاد بشه و از اون بعید تر اینکه اندازه یک گردو بشه !
به متخصص پوست مراجعه کنید
همین فردا ۸ صبح