خونریزی از ناف
دیشب از ناف شوهرم خون اومد البته زیاد نبود.هیچ دردی هم نداره. ولی خیلی ترسیدیم. یه سال پیشم اینجوری شده بود
با سلام همسر شما باید توسط پزشک داخلی یا جراح عمومی حتما برسی شوند