خونريزي دماغ
دختر كوچك۹ ساله اي دارم بعضي وقتها به صورت موردي براي مدت خيلي كوتاهي مثلا حداكثر يك دقيقه خون دماغ ميشود آن هم شديد نيست و بعد خود به خود قطع ميشود و بعضي وقتها هم همين حالت شبها در خواب به او رخ ميدهد .لطفا بفرماييد علت چيست ؟ و براي رفع آن چه بايد كرد ؟آيا بايد به پزشك خاصي مراجعه نمود؟
خونریزی از بینی علل مختلفی می تواند داشته باشد مثل حساسیت ، خشکی مخاط، دستکاری ، عفونتها مثل سینوزیت مزمن، اختلالات خونی ، مادرزادی ، ضربه، مصرف داروها و بدخیمیها. اکثر خونریزیها در کودکان به دلیل دستکاری و یا حساسیت می باشد و خودبخود برطرف می شود.
با توجه به شرح حالی که ذکر نمودید و اگر تعداد دفعات و یا شدت آن بیشتر شد، بهتر است برای بررسی بیشتر به یک متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه نمایید تا با معاینه و در صورت صلاحدید انجام اقدامات پاراکلینیک، بررسی های تکمیلی را انجام دهند.
بله ، به دلیل نحوه گردش هوا در داخل بینی، انحراف می توان باعث خشک شدن مخاط و به دنبال آن خونریزی شود.