خوابیدن در بارداری
من در هفته ۲۹ بارداری ام و خیلی بد خواب هستم تا موقعی که به خوابم شاید ۲۰ بار باید این پهلو اون پهلو شوم آیا این حرف درست است که بند ناف جنین به دور گردن اش پیچده می شود و باعت خفگی جنین میشود؟
من قبل از بارداری ۵۲ کیلو بودم و الان ۶۱ کیلو هستم ولی شکمم زیاد جلو نیامده ایا این دلیل کم وزن و رشد نکردن جنین است؟
بله همونطورکه دوسمون اشاره کردن باید کمتر وول بخورید میدونم سخت شده خواب براتون چون برا منم اونطور بود.بهتره زیر شکمتون ولای پاتون بالش کوچیک بزارین تا شاید راحت بخوابید برا من که کمک میکرد.برا وزن نوزادم میتونید به سونوگرافی برید وازپزشکتون بخواهید که وزن نوزاد و بهتون بگه ازنگرانی در بیایید.هفته ۲۹ بارداری الان باید دور ور ۱۲۰۰ باشه یکم بیشتر یا کمتر.وزن گیری نوزاد تو ماه اخر بارداری هست بیشتر هفته ۳۴تا به بعد