حالت خم شدگی ناخن در پوست انگشت پا؟
اقای دکتر انگشت بزرگ پای من طوری هست که ناخن اون انگشتم از طرفین به پوست نفوذ میکند و موقعی که ناخنهامو کوتاه میکنم خیلی درد میگیره حتی موقع راه رفتن هم در د شدیدی داره
اولا دلیلش رو میخواستم بدونم و دوما ایا این حالت درمانی دارد یا نه؟
احتمالا ناخن پا رو با گوشه هاي گرد شده ميبريد پا چون داخل كفشه وبهش فشار جانبي وارد ميشه بايد ناخن ها با گوشه هاي قائمه مثل مستطيل كوتاه بشن كه داخل گوشت نره پس گوشه ها رو كوتاه نكن وبگذار بلند باشن -به بلندي وسط ناخن-