جواب اسکن سینوس
میشه بگید معنی این اسکن چیه

بیمار مرتبا سرما میخورده و آبرزش بینی و ترشح بینی زیاد داشته و سردرد هم تا حدودی نه شدید!

توی اسکن اینو نوشتن!

mild mucosal thickening in frontal ,ethmoid,sphenoid,and right maxillary sinuses.

left ward septal deviation.

both OMC are clear and open.

rest of the study is unremarkable.

معنی این گزارش این است که مخاط سینوسهای شما به طور ملایم ضخیم شده و انحراف بینی هم دارید؛ ولی در کل چیز خاصی را نشان نمی دهد. احتمالا علایمی که داشتید به علت آلرژی بوده است.