جراحی زیبایی صدا
ايا در اين زمينه اطلاعاتي داريد؟
از قبل جراحی هایی جهت تغییر صدا انجام می شده است ولی این اعمال جراحی روی «بیماران» دارای مشکلات صدا به دلیل صدمات وارده و یا بیماریهای حنجره انجام می شده است . برخی از اعمال جراحی هم در کسانی که تغییر جنسیت می دهند، انجام می شود .
در حال حاضر افرادی که جراحیهای زیبایی روی صورت و یا قسمتهای دیگر بدن خود انجام می دهند تقاضای جوانی صدای خود را هم دارند .
این کار عملی است و به دو صورت انجام می گیرد : یا وسیله ای از پیش ساخته شده را در حنجره قرار داده و باعث نزدیکتر شدن تارهای صوتی می شوند یا با تزریق چربی یا ژل به داخل تارهای صوتی آنها را از حالت شل و لرزان به حالت جوان قبلی بازمی گردانند .
تنظیم صدا پس از جراحی امکان پذیر نیست چون این عمل با استفاده از بی هوشی عمومی انجام می شود و جراح در حین عمل امکان امتحان صدا را نخواهد داشت .