جای شکستگی در ابرو
حدود دو سال پیش بر اثر یک حادثه کوچک در ابروی راستم شکستگی ایجاد شد. که جای ان هنوز , بدون تغییر, باقی مانده. و همچنین در ان قسمت از ابرو که دچار شکستگی شده دیگر مویی رشد نمیکند.میخواستم بدانم راه حلی برای رفع جای شکستگی و رویش مجدد مو در ان قسمت از ابرویم وجود دارد؟ اگر وجود دارد در مورد ان روش و در صورت امکان هزینه هایش کمی توضیح دهید.
جای بریدگی اسکار نام دارد و در آن قسمت دیگر مو و ضمایم رشد نخواهد کرد. برای کم کردن آن راهکارهایی وجود دارد . برای حصول بهترین نتیجه با یک جراح پلاستیک مشورت نمایید.