تیک کودک ۶ساله
پسربرادرمن ۶سالشه امسال کلاس اول رفته پسره باهوشی هم است ولی حدودایکماه است دچارتیک سرشده البته دوسال پیش هم تیک چشم داشت و۴سال پیش هم لکنت زبان گرفته بودازانجایی که درخانواده ماسابقه بیماریهای عصبی وجودداردخواهش میکنم بگوییدچه جوری تیکش رابرطرف کنیم ضمناشب ادراری هم دارد
دوست عزیز شب اداری پسر برادر تون را در یک پست دیگر مطرح کرده بودید نگران نباشید خود این نگرانی شما می تونه به سایر اطرافیان اثر کنه خواهش میکنم قبل ازاین که به فکر تیک پسر برادر تون باشید این استرس را از خانواده و خودتون دور کنید این بهترین کمک به ایشان است