تورم یکی از پاهایم ( ادم لنفاوی)
چند سالی میشود که پای راستم به تدریج از پایین به طرف ران شروع به تورم کرد تا نهایتا اکنون تمام پای راستم متورم گشته که با مراجعه به پزشکان آنرا ادم لنفاوی تشخیص داده و راه درمانی بجز بالا نگاه داشتن پا و مدارا کردن با آن را نشان نداده اند لازم به ذکر است که سن ینده ۳۵ سال و کارمند بانک میباشم و آزمایشات بعمل آمده هیچگونه گرفتگی در رگها ویا مشکل خونی را نیز نشان نداده اند . میخواستم بدانم آیا هیچ درمانی برای این مشکل من وجود ندارد؟(جهت اطلاع قطر ران پای راست حدود ۱۰ سانت از پای چپ بیشتر است)
. تورم گوده گذار است وجای آن باقی میماند و پس از مدتی به حالت اول برمیگردد-هیچگونه عملی بر روی پای من صورت نگرفته
لنف ادم Lymphedema تورمی است که در اندامها به دلیل تحلیل رفتن لنفاتیک ها (اولیه) یا انسداد و آسیب به عروق لنفاوی (ثانویه) به وجود می آید. نوع اولیه به ارث رسیده و ناشایع می باشد و تظاهرات و سن ایجاد آن متفاوت است. نوع ثانویه معمولا به دنبال جراحی، رادیو تراپی، آسیب (ضربه) و یا انسداد توسط تومور ایجاد می شود. معمولا بهبودی (Cure) ایجاد نمی شود ولی با درمانهای حمایتی علایم کاهش یافته و پیشرفت کند خواهد شد.