توده عفونی زیر بغل
من حدود ۵ سال پیش زیر بغلم (موازی با نوک سینه ام در زیر بغلم) توده ای در اومده بود که گفتن روغن سیاه بذارم و چیزی نیست. به دکتر هم مراجعه نکردم. اون توده بعد از یک هفته خوب شد ولی تا الان (بعد از ۵ سال) وقتی به اون ناحیه دست میرنم احساس میکنم غده ای توش هست. مثل اینکه ریشه اش مونده.تکون هم نمیخوره از جاش.
به نظرتون این غده چی میتونه باشه؟ میتونه سرطانی باشه؟
شما باید به پزشک مراجعه کنید تا در معاینه بالینی مشخص بشه مشکلی هست یا خیر در صورت لزوم میشه سونوگرافی هم انجام داد . هر توده ای در بدن هم لزوما سرطانی نیستن.