تنگی نفس همراه با نفس عمیق
من چند وقته تنگیه نفس دارم . در حدی که همش نفس های عمیق می کشم بلکه یک کم احساس کنم هوا رفته تو شش هام البته شب ها بیشتر اذیتم می کنه .
به نظرتون علتش چی می تونه باشه ؟
در ضمن من ورزش میکنم (بدنسازی). خودم فکر نمی کنم ربطی داشته باشه اما یکی از دوستام می گه به خاطر ورزش سنگینه!
در خیلی بیماریهای جسمی و برخی اختلالات روانی ممکن است تنگی نفس و یا احساس آن به وجود آید که تشخیص بیماری مستلزم ارزیابی بیشتر، معاینه بالینی ، تصویر برداری و … می باشد، در هر حال مراجعه به پزشک بهترین توصیه است.