تنگی نفس به دنبال سینوزیت
حدود سه هفته است که دچار سینوزیت شده ام. ۲ دوره تکمیل سفیکسیم ۲۰۰ میلی گرم استفاده

کرده ام ولی سرفه هایم بهبود پیدا نکرد . بنا به توصیه پزشک داکسی سایکلین مصرف می کنم هر

۲۴ ساعت ۱ عدد ..۵ روز از مصرف این دارو می گذرد سرفه هایم کمتر شده اما کمی دچار تنگی نفس شده ام..دلیل چیست و چه دارویی برای تنگی نفس خوبست؟
ایا کمبود مایعات بدن نیز تنگی نفس می اورد؟
اگر خلط غلیظ شود هم تنگی نفس ایجاد می کند؟
چه راهی برای رقیق کردن خلط وجود دارد؟
با تشکر از زحمات سما..اگر امکان دارد زودتر پاسخ بدهید که من از نگرانی بیرون بیایم..

با توجه به شرح حال و درمانهایی که شما ذکر نمودید، برای درمان سینوزیت جای نگرانی نیست. برای رقیق کردن خلط می توانید از شربتهای Guaifensin یا Bromhexine استفاده نمایید.