تفاوت عکس رنگی از رحم و سونوگرافی
می خواستم بدونم کاربرد عکس رنگی از رحم و سونوگرافی از رحم برای تشخیص چه بیماریهایی است ایا کیست تخمدان هم در عکس رنگی دیده می شود؟
برای چکاب کردن قبل از بارداری ایا گرفتن عکس رنگی به تنهایی کافی است ؟
سونوگرافی بهترین روش برای ارزیابی ساختمانهای لگنی است، هیستروسالپنگوگرافی (عکس رنگی) برای ارزیابی ساختمان رحم و لوله های رحمی به کار می رود. کیست به بهترین شکل در سونوگرافی مشخص می شود
عکس رنگی از رحم چطور گرفته می شود؟
ایا قبل از ان کاری لازم است انجام دهیم
من تجربه انجام عکس رنگی را دارم برای انجام این عکس شما باید یک سری قرص انتیبیوتیک قبل انجام عکس مصرف کنید وکیفیت انجام عکس به این صورت است که یک مایع را با فشار وارد رحم ولوله های رحمی می کنند واین موضوع کمی ایجاد اسپاسم در زیر شکم میکند ودر حین تزریق این مایع عکسبرداری انجام می شود.