تغییر طبیعی صدا
من میخواستم بدونم راهی هست که صدا به طور طبیعی یه کمی نازک تر بشه(یعنی کم تر کلفت باشه) آخه صدای من بیش از حد کلفت و بم هست همه بهم اینو میگن که صدات خیلی زیاد کلفته لطفا راهنمایی بفرمایید.

قیقا راه مشخص و قطعی وجود نداره چون تقریبا ژنتیکی هستش و بم بودن صدا به دلیل طولانی بودن طول تارهای صوتی است
اما با تمرین یا هم خوانی با صدای خوانندگانی که صدای زیر تری دارن میشه تقویت کرد و همچنین سعی کنید هنگام حرف زدن صدای خودتونو بشنوید
همیشه ملایم و آروم حرف بزنی بلند کردن صدا و تندتند حرف زدن برا کسی که صدای بم داره صدارو بم تر و بالعکس کسی که صداش نازکه نازکتر و تقریبا خروسی میشه پس ملایم و با طمانینه صحبت کنی
شنیدم آب نخود پخته شده تند هم خوبه