تشخیص MI
میخواستم ببینم چطوری از روی نوار قلب و آزمایش آنزیم های خون متوان تشخیص داد که یک فردی قبلا دچار MI شده یا نه؟
می بایست شما مطالب آکادمیک را مطالعه بفرمایید، اصول طب داخلی هاریسون به شما کمک می کند.