بی اشتهایی کودکان
برادر زاده ی ۸ ساله ی من هیچ اشتهایی به غذا نداره و اصلا هیچ میلی به خوردن هیچ چیزی به جز آب نداره. اگه به اجبار و پرخاش والدینش نباشه نهار و شامش از چند قاشق بیشتر نخواهد بود. تحرک خیلی خیلی زیادی داره و واقعا شیطون و بازیگوشه.
غذا نخوردنش همه رو ناراحت می کنه. چندباری به پزشک هم نشونش دادن ولی گفتن بزرگ می شه بهتر می شه..!!! البته چند ساله که همینجوریه و بهتر نشده…

نگرانی برای بی اشتهایی اش واقعا لازمه؟؟

خوب ببینید این عامل تغذیه کودکان برای هر مادر و پدری ضرورت دارد و بعضی مواقع این توجه زیاد هم باعث مشکلاتی میشود و نگرانی زیادی دارند و…. و وقتی هم به پزشک مراجعه میکنند نتیجه ای نمیگیرند.