بیماری کاوازاکی
اين بيماري با علت ناشناخته باعث التهاب عروق شده و ارگان هاي زيادي را در بدن درگير مي کند. پوست، مخاط، غدد لنفاوي، ديواره رگها و قلب در اين بيماري درگیر می شوداين بيماري بيشتر در بچه هاي کوچک اتفاق مي افتد به طوري که ۸۰ درصد بيماران، کودکان زير ۵ سال هستند. علت بيماري شناخته شده نيست و فرضيه هاي مختلفي براي ايجاد بيماري وجود دارد، اما آنچه مسلم است اينکه بيماري واگيردار نمي باشد.به طور کلاسيک تب بيش از ۵ روز به علاوه بروز ۴ علامت از ۵ علامت زير مي تواند تشخيص بيماري کاوازاکي باشد:
۱- قرمزي لب ها و دهان يا ترک خوردگي اطراف لب ها
۲- دانه هاي پوستي
۳- تورم پشت دست و پا
۴- قرمزي چشم ها (هر دو چشم)
۵- تورم غده لنفاوي در گردن که به صورت يکطرفه باشد و حداقل ۱/۵ سانتي متر بزرگي آن باشد

وبرای معاف از خدمت باید بروی کمیسیون بدوی/ عالی پزشکی تشخیص بدن

با توجه به اینکه شما از بیماری خود اطلاع دارید، یعنی در زمان کودکی به علت این بیماری تحت درمان بوده اید (چون اگر درمان مناسب برای این بیماری انجام نشود، این بیماری خود محدود بوده و بهبود می یابد ولی اگر درمان انجام شود خطر ایجاد مشکلات قلبی کاهش می یابد). معمولا بعد از درمان و بهبودی تا مدتی ارزیابیهای قبلی (اکوکاردیوگرافی) انجام می شود تا از عدم وجود بیماری قلبی اطمینان حاصل شود.
عبارت “یکسری مشکلات” مفهوم نیست… چه مشکلاتی؟ … ارزیابیهای بعدی به دلیل این مشکلات چه بوده و …
اینکه شما نظرتان نارسایی احتقانی قلب!!! است زیاد معتبر نیست. می بایست به یک متخصص قلب و عروق مراجعه کنید تا ایشان پس از ارزیابیهای لازم در صورت وجود مشکل آن را مشخص کنند.
صرف وجود بیماری کاوازاکی در کودکی دلیلی برای معافیت از خدمت سربازی نیست.