بیماری هپاتیت ب
من یه رابطه حفاظت شده با نامزد سابقم داشتم ولی بعد از جدایی متوجه شدم دچار بیماری هپاتیت نوع ب شده. میخواستم بدونم با اینکه من رابطه حفاظت شده داشتم از طریق بوسیدن احتمال مبتلا شدن من وجود داره یا نه! خیلی نگرانم… درمان هم داره؟؟؟
اول این را بگویم که ممکنه ایشان بعد از جدایی از شما مبتلا به این بیماری شده باشد اگر رابطه شما محافظت شده بوده جای نگرانی نداره بوسیدن هم نمیتواند این ویروس را منتقل کند که شما بخواهید به فکر درمان باشید.