بزاق دهان
خشته نباشسد من داری بزاق دهان زیاد و ادرار زیادی بعضی مواقع هستم و بدنم هم ضعف می آورد اگر من را راهنمایی نمایید متشکرم در ضمن همه آزمایشها را هم رفتم مشکلی نداشتم
اگه واقعا همانطور که میگین آزمایش های مربوطه رو انجام دادین و مشکلی نداشتین ، پس میشه نتیجه گرفت که شما مواد غذایی با طبع سرد رو بیشتر میخورید و همین مسئله باعث سردی شما و این مشکلات شده است .سعی کنید ازین به بعد از مواد غذایی با طبع گرم مثل فلفل و سایر ادویه جات ، چای با نبات ، خشکبار و مغرها و … استفاده کنید همچنین خرما رو در طول روز زیاد مصرف کنید از عرقیات با طبع گرم مثل عرق نعناع نیز استفاده کنید.