برآمدگی بر روی کاسه ی زانو
مادربزرگ بنده در ناحیه ی زانوش دقیقاً روی کاسه ی زانو مدتی هست یک برآمدگی تشکیل شده ، نه درد داره نه سیاهی هست ،حتی بنا به گفته ی خوش تا مدتی هم متوجه نبوده و ناخود آگاه متوجه اون شده الان فکر میکنم ۲ ماه هست این برآمدگی شکل گرفته .دقیقاً زیر پوست آب جمع شده که این برآمدگی نرم هم هست .
نظر شما چیه ؟
ابتدا باید معاینه بالینی انجام شود و سپس باید از این تورم نمونه برداری شود تا ماهیت آن مشخص شود. پس از آماده شدن نتیجه آزمایش می توان تشخیص داد. عفونت، آسیب، استئو آرتریت، نقرس ممکن است مطرح باشد. به نظر من بیمار را برای معاینه و ارزیابی به پزشک ببرید.