ایجاد صدا در زانو ؟
می خواستم بدانم آیا صدا دادن زانو به صورت تق تق همراه باقفل کردن آن می تواند مربوط به مینیسک باشد یا خیر؟
ضمناً هیچ کونه دردی نیز در این ناحیه احساس نمی کنم
دوست عزیز طبق تجربه حقیر ،اصولاً چند چیز موجب به صدا درآمدن مفاصل میشه:
۱-عدم تحرک (کم تحرکی و عدم ورزش در زندگی روزمره)
۲-فشار بی حد و اندازه وارد کردن به این اعضا.
۳-عدم استفاده مناسب و بجا از این اعضا.
۴- تغذیه نا مناسب.
۵-استفاده از لباسهای تنگ و نا همگون.
۶-عدم نشستن،ایستادن،خوابیدن صحیح .
۷-استفاده غیر استاندارد از ابزار و آلاتی که با این اعضا در رابطه اند.(مانند صندلی،نردبان و…)
و…