اگزما کودک ۵ ماهه
دختر ۵ ماهه اي دارم كه به شدت دچار اگزما شده مصرف هيدروكورتيزون هم فايده اي نداشت. راه درمان كاملي وجود دارد؟ چگونه؟
آيا درمانهاي گياهي هم وجود دارد؟
من موارد زیادی دیدم که اگزما به دلیل مواد غذایی که مادر مصرف میکنه بوجود میاد که با عدم مصرف بعضی از مواد غذایی تا مدتی که توسط پزشک تعین شده اگزما هم درمان شده و دیگه بوجود نیومده ، پیشنهاد میکنم به متخصصی که هم در زمینه اطفال و هم در زمینه تغذیه سررشته داره مراجعه کنید.