ايا انجام سي تي اسكن سرطان زا است
ايا انجام ۷بار راديولژي و۳بار سي تي اسكن باعث سرطان مي شود وچند بار راديولژي باعث سرطان مي شود
یک نوبت اسکن به تنهایی هیچ خطری ندارد و مضر نیست اما استفاده زیاد از آن به دفعات برای یک بیمار سرطان زا است واحتمال ابتلا به سرطان را افزایش میدهد به همین خاطر تاکید می‌شود که پیگیری کردن دوز استفاده شده از این سیستم برای هر بیمار ضروری است و باید در پرونده پزشکی هر بیمار به طور اختصاصی ثبت شود، درست مثل افرادی که به داروهای خاص آلرژی دارند.به دلیل داشتم پرتو ایکس خطر ابتلا را افزایش میدهد به خصوص در کودکان که به این پرتو حساس ترند..
در مواقع ضروری فقط سعی کنید از سی تی اسکن استفاده کنید و زیاد خود را در معرض پرتو قرار ندهید..
مردی ۴۷ساله به علت کانسررکتوم تحت عمل جراحی ابدومینوپرینیال رزکش و کولوستومی دایم قرار گرفته در ادامه برای درمان به شیمی درمانی و رادیوتراپی معرفی شده
جواب پاتولوژی به این شرح می باشد
macroscopy:
R.I.F consist of a segment of colon. rectum and anus ,m:35*4cm. There is a previously cut ulcerative mass m:4*3*3cm with 10cm distance from anus . There is infitrative pattern in the fatty tissue around it. Eight lymph nodes are found D=0.3cm to 1.5cm. E=10% SOS=14/4
Diagnosis:
Abdominoperineal resection for rectal tumor:
-Adenocarcinoma,well differentaited.
-Tumor invades serosa and perrectal fat.
Vascular invasion is seen.
-perineural invasion is seen.
-Anus and proximal resect margin are free from tumor.
-Total lymph node=8 and 6/8 are metastatic.
PT3/PT2/PMx

درحال حاضر به شیمی درمانی رفته هروز ۵عد د قرص زلودا مصرف می کند آیا درمان نتیجه خوبی خواهد داشت یا نه آیا تاثیری داره یا نه. ،؟
چند سال میتونه عمر کنه در صورتی که تومور بدخیم هست.،؟
۳-علت سیاه شدن زبان چیه و کم اشتهام هست و بدنش کاملا سسته و یبوستهم هست

گروه کوچکی از سرطان های مقعدی آدنوکارسینوم نامیده می شوند. این نوع سرطان در غددی که زیر اپیتلیوم مقعدی قرار داشته و ترشحات خود را به درون کانال مقعدی می ریزند ، می تواند به وجود بیاید ضمناً آن ها در غدد آپوکرین نیز می توانند به وجود بیایند. بیماری پاژه نوعی از سرطان غده آپوکرین می باشد که در امتداد لایه سطحی پوست گسترش می یابد. این بیماری در پوست هر ناحیه از بدن می تواند به وجود بیاید اما اغلب در پوست ناحیه اطراف مقعد ولو ( فرج ، ناحیه تناسلی خانم ها ) و پستان به وجود می آیند.
پیش آگهی بسته به پشرفت بیماری است، که با اسکن و ام آر آی مشخص می شود.