امکان افزایش قد بعد از شروع قاعدگی
من یک دختر ۱۲ ساله دارم که ۳ ماهه پریود شده و قدش ۱۴۸ است
به نظر شما قدش بلند تر میشه تو بعضی سایت ها نوشته نه و تو بعضی دیگر نوشته بله.
دوست دارم قدش به ۱۶۸ یا ۱۷۰ برسه
بلندی قد دختر خانم شما بستگی به زنتیک یعنی قد شما و همسرتون داره…….و همچنین تغذیه اون….دختر شما در سن مناسبی به بلوغ رسیدن و توجه کنید که رسیدن به بلوغ دلیل بر متوقف شدن رشد قد فرزند شما نیست…..