افتادگی شانه
خانم ۲۳ ساله و مجرد هستم.خواهش میکنم بهم بگید که مشکل افتادگی شانه هایم را چگونه حل کنم.وکمی هم قوز دارم.لطفا بگید باچه ورزشی حل میشه این دو تا مشکلم
بدنسازی یا ایروبیک تحت برنامه منظم و مداوم