اسیداوریک
خواهشمنداست اینجانب را در خصوص درمان افزایش اسیداوریک و سنگ کلیه راهنمایی کنید.
درمان نقرس به دو قسمت تقسیم می شود:

• درمان آرتریت حاد (حمله دردناک در مفاصل):
در این مرحله می توان از داروهای مختلفی برای بهبود بیمار استفاده نمود مانند: کلشی سین، متیل پردنیزولون ، پردنیزون، هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک و داروهای NSAID

• فواصل بین حمله ای نقرس:
بعد از یک حمله منفرد پزشک باید در مورد توصیه به درمان طولانی مدت تصمیم بگیرد. اکثر افراد در ادامه زندگی حملات نادری خواهند داشت، بنابراین درمان در تمام طول عمر در این گروه منطقی نیست. اگر بیمار دچار حملات راجعه مکرر، توفوس، درگیری چند مفصلی، سطح سرمی بالای اسید اوریک، اولین حمله در سنین جوانی و سنگ کلیه باشد، می بایست درمان طولانی مدت شروع گردد. در این مرحله می توان از کلشی سین، پروبنسید و آلوپورینول استفاده نمود.