ادامه درمان سرطان پستان
زنی هستم ۴۰ سالهکه چندی پیش مبتلا به کانسر سینه با گرید ااا.ا شدم .الان پس از طی ۸ دوره شیمی درمانی مدت یکماه است که قرص تاموکسیفن را شروع کردم.در این زمینه چند سئوال از حضور شما دارم/
۱-ایا قرص تاموکسیفن اثر سوعی در استخوانهامیگذارد.و ایا راهی برای جبران این اثرات داریمہ۰با خوردن مواد غذایی با قرصهای ویتامینی میتوانیم این اثرات را کم کنیم.
۲-ایا بوهای تند برای ما مضر است.با توجه به اینکه من در یک سالن ارایشی کار میکنمادامه کارم را شما صلاح میدانید.لطفا دلیل داشتن ضرر را ذکر کنید.
۳-ایا خوابین روی سمت عمل شده خطر جدی به همراه دارد یا خیر.
من برای این سئوالها با پاسخهای کاملا متفاوتاز سوی پزشکان مواجه شدم و هر کس اظهار نظر دیگری را رد میکرد.خواهشمندم که نظر خودتان را با ذکر دلیل برایم بنویسید.
تاموکسیفن بر استخوان تاثیر نامطلوب ندارد بلکه از استئوپروز نیز جلوگیری می کند.
بوی تند عامل خطری برای شما نیست.
اگر مشکل جراحی ندارید، خوابین روی سمت ضایعه اشکالی ندارد.