احساس کردن ضربانی مثل ضربان نبض زیر پوست
مدتیه که در بیشتر نقاط بدنم مخصوصآ روی ران پا. بازو و روی معده. ضربانیمثل ضربان نبض رو حس میکنم البته خیلی شدید تر از نبض که حتی با چشم بالاو پایین رفتن پوست دیده میشه و هر بار به مدت چند ساعت ادامه پیدا می کنه.قبلآ روی پلکم بود ولی خیلی کم .
ممنون میشم اگه لطف کنید و بفرمایید دلیلش چیه؟ راستش بخواین فکر می کنم مشکلی نباشه ولی خب من یه کم کنجکاوم
علت اغلب این مسائل مشکلات عصبی و استرس و فشار هست و معمولا با آرامبخش ها این مشکل رو حل می کنند اما در هرصورت توصیه می کنم به متخصص داخلی مراجعه کنید .