آیا گوشی همراه بر نوزاد تاثیر دارد؟
راسته که میگن گوشی همراه برای نوزادان مضره؟
میگن به مغز نوزاد تاثیر میزاره .
اگه میشه دلایل علمی بر باور این مهم را بگید.
امواج تلفن همراه از گروه پرتوهاي الكترومغناطيس ( غير يون ساز ميباشند ) كه براي بدن انسان مضرند
البته هنوز محققان به صدمات ناشي از تلفن همراه بر روي بدن انسان به طور يقين پي نبردند چون كه چند سالي بيشتر از اختراع و كاربرد اين وسيله نميگذرد و آنها اعلام ميكنند براي اطمينان از صدمات ناشي از تلفن همراه به زمان بيشتري نياز دارند
ولي در كل در تحقيقات انجام شده در سال هاي اخير دانشمندان پي برده اند اين وسيله بر روي بدن تمام انسان ها به خصوص مغر اثرات منفي به جا ميگذارد
پس تا آنجا كه ميتوانيم بايد خود را از امواج تلفن همراه محافظت كنيم
نوزادان نيز به لحاظ حساسيت بدن از آسيب پذيري بسيار بالاتري برخوردارند.