آیا سرخجه دارم؟؟؟
لطفا فرق نوع سوزش ادرار و سوزش رحم را توضیح بدید. من یک هفته است سوزش و تکرر ادرار دارم و قرص هم خوردم(با فرض سوزش ادرار و عفونت ادراری) که خوب نشدم. ولی حالا شک کردم و نمی تونم این دو نوع سوزش رو از هم تشخیص بدم.

در ضمن آزمایشی انجام دادم که نتیجه اش به صورت زیر است:
Immunology

Rubella Ab (IgG 7.9 H
negative:1.2

آیا برای حاملگی مشکلی هست؟ آیا سرخجه دارم؟
عذر می خواهم قسمت آخر آزمایش این بود:
negative: 1.2

suspeciuos: 0.9-1.2

شما قبلا به سرخجه مبتلا شده اید، برای حاملگی مشکلی ندارید.
مگه میشه من سرخجه گرفته باشم و متوجه نشده باشم؟ البته ۴ سال پیش واکسنی زدم که یادم نیست سرخک بود یا سرخجه! واکسن میتونه باعث این جواب آزمایش بشه؟ آیا الان باید واکسن بزنم؟
بدن شما به هر دلیلی (عونت تحت بالینی ، تزریق واکسن و …) نسبت به این بیماری مصون است و مشکلی برای بارداری ندارید؛ واکسن سرخک در مجموعه واکسن MMR در کودکی تزریق می شود.