آزمایش pcr و هپاتیت
گفته میشه اگه کسی به ویروس هپاتیت آلوده باشه و به ورود ویروس ایدز به بدن مشکوک بشه باید وضعیت خودش را تا ۱۲ ماه پیگیری کنه در صورت درست بودن آیا در مورد انواع هپاتیت صادقه ؟ حتی اگه آزمایش با pcr انجام بشه و جواب منفی بده باز هم نیاز به پیگیری تا ۱۲ ماه است؟ آیا این آزمایش بعد از ۲۶ روز از رفتار پر خطر جواب میده؟

معمولاً برای تشخیص انواع ویروس هپاتیپ A & B و همچنین HIV در صورت منفی بودن نتایج آزمایش، می توانید هر ۶ ماه یکبار آزمایش فوق را تکرار کنید.
اگر در طول یک سال، هر ۶ ماه یکبار مقادیر فوق منفی گزارش بشه میتونید به جواب این آزمایشها اعتماد کنید.
هپاتيت A ويروسي است که در مدفوع فرد آلوده وجود دارد و در طي تماس دهانی-مقعدی امکان انتقال دارد.
هپاتيت B بطور کلی در خون است و تنها درصورتيکه در تماس رابطه جنسی دهانی، خونی وجود داشته باشد منتقل می شود.
هرچند سایر آزمایشهای دیگر برای تشخیص احتمال عفونت یا ویروس ایدز می تواند کمک کننده باشد. به طور مثال با سنجش مقادیر گلبولهای سفید خون (WBC) اگر مقادیر فوق خیلی کمتر از محدوده نرمال باشد می تواند نشانه ی بیماری های خودایمنی و ایدز را مطرح کند. یا اگر مقادیر فوق بیشتر از محدوده نرمال باشد می تواند از علائم عفونت، التهاب و تخریب بافت های بدن باشد.