آزمایش زیر پوستی سل
میخواستم در مورد آزمایش تزریق زیرپوستی سل بدونم که در چه صورت مثبت و در چه صورتی منفی است؟ من ۴۸ ساعت پیش آزمایش دادم ، اطراف جای تزریق کمی صورتی رنگ و به مقدار خیلی خیلی کم متورم و همچنین به مقدار ناچیز سفت شد است. آیا تست من مثبت است یا منفی؟
تست سل باتوجه به برجستگی ناحیه تزریق اندازگیری میشود
اگه قطر برجستگی و سفتی زیر ۵ میلی متر بود منفی
بین ۵-۱۰ بود مشکوک
وبالای ۱۰ میلیمتر باشد مثبت تلقی میشود
در هر صورت جواب مثبت به معنی قطعی بیماری سل نیست و برای تشخیص ازمایش تکمیلی مثل عکس قفسه سینه و غیره انجام می شود
البته شرایط درست تزریق و سیستم ایمنی فرد هم در ایجاد نشانه مثبت کاذب نقش دارد