آرتريت روماتوييد دختر ۱۸ ماهه
دختر ۱۸ ماهه من از ۱۲ ماهگي دچار ورم و تب زانوي پاي چپ شد بعد از انجام آزمايشات و سونوگرافي و اسكن ايزوتوپ تشخيص آرتريت روماتوييد دادند و دكتر روماتولوژ اطفال برايش قرص پردنيزولون و شربت ايبوبروفن و آمپول ebetrex تجويز كردند به مرور در مدت ۶ ماه علائم بهبودي مشخص شد و دكتر داروها رو كم كردند اما از هفته گذشته مجدداً دردها و ورم زانو برگشت و دكتر گفت بيماري برگشته و يك سري آزمايش ديگر نوشت. با توجه به اينكه دختر من خيلي كوچك است و انجام اين همه آزمايش واقعاً برايش سخت است خواهش ميكنم بنده را راهنمايي كنيد كه آيا درمان ايشان درست بوده و اگر درست بوده پس چرا بيمار مجدداً برگشته ؟؟ ما بايد چيكار كنيم كه از اين همه عذاب اين كودك كم شود؟
درمان مناسبی برای بیمار شروع شده است، احتمال عود وجود دارد؛ پیش آگهی نوع تک مفصلی معمولا خوب است؛ درمان را پیگیری نمایید.