آبله مرغان
برای افرادی که در دوران کودکی آبله مرغان گرفتند آیا این احتمال هست که دوباره دچار این بیماری شوند؟
خیر، کسانی که به این بیماری «مبتلا» شده اند ، دیگر به آن دچار نخواهند شد . البته ویروس عامل این بیماری به طور نهفته در ریشه های عصبی نخاع باقی می ماند و ممکن در سالمندان و به دلیل پایین آمدن قدرت ایمنی دوباره فعال شود و بیماری « زونا » ( که نوعی بیماری پوستی است ) را باعث شود .
کودکانی که در برابر این بیماری واکسینه شده اند ( طبق تحقیقی که در ژاپن و آمریکا انجام شده ) تا ۹۰% در برابر آن مصون هستند، یعنی ممکن است سطح ایمنی وابسته به واکسن در طول زمان کاهش یابد . با این حال اگر هم به این بیماری دچار شوند بسیار خفیف خواهد بود .