فیلتر براساس قیمت :

نمایش ۱ - ۱۲ کالا از ۲۰

دسته نوار تست قند خون شامل نوار‌های تست قند خون گلوکوکارد 01، لیفن، بایونیم، ایزی گلوکو، گلوکوشور استار، اکیو چک اکتیو، ماژور، اکیوچک پرفورما، on call plus، اکسی چک، الگانس، کلور‌چک، گلوکوداکتر، ایمپرور، گلوکو‌لب، گلوکو پلاس و مچ می‌باشد. این نوار‌ها در دستگاه تست مورد نظر قرار گرفته و قند خون را می‌سنجند.